Easy Slider

  Slideshow Elements

  The Easy Slideshow element allows you to setup a simple slideshow within seconds, either at the top of your page, stretching across the whole viewport, or as a content element anywhere on the page.

  You can choose between fade and slide transition, duration of slide interval and position.  You can add any number of slideshows you want to a page

  Fade Slider

  As you can see you can either set the slide animation to fade or to slide.
  You can also manually choose the slideshow image size from a predefined array of sizes that work well with the theme

  Again, any number of sliders possible

   | © Telif Hakkı - Ankarasanayi40.org Bu web sitesi Avrupa Birliği’nin yardımıyla hazırlanmıştır. Bu web sitesinin içeriğinden yalnızca sorumlu olup, herhangi bir şekilde AB’nin, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve T.C. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığının görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz