Half Sized Blog Element (Single Author Style)

Half Sized Blog Element (Multi Author Style)

ANKARA SANAYİ 4.0 HAZIRLIKLARI YEREL İZLEME GRUBU KURULMASI PROJE RAPORU

Çağımız teknoloji çağı. Dünyamız, gelişen teknoloji ve dijitalleşmeyle birlikte, yeni bir döneme giriyor. Nesnelerin interneti, yapay zeka, akıllı sistemlerin hayatımıza girmesiyle, Sanayi 4.0 dönüşümü hızla başladı. Farklı teknolojilerin iç içe geçip kaynaşması ile fiziksel, dijital ve biyolojik alanlardaki müthiş etkileşimin sonucu olan Sanayi 4.0’ın yarattığı katma değerin tartışılmayacağı gibi, 4.0’ın oyuncuları olan sanayiciler de hızla […]

TABİD Ankara Sanayi 4.0 Hazırlıkları Yerel İzleme Grubu Kurulması Projesi – AR-GE ve İNOVASYON Raporu

1.   Giriş TÜBİTAK tarafından Ar-Ge; “insan, kültür ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcının arttırılması ve bu dağarcığın yeni uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmalar” olarak, inovasyon ise (yenilik)[1]; “işletme içi uygulamalarda, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir ürün (mal veya hizmet), veya süreç, yeni bir […]

ANKARA SANAYİ 4.0 HAZIRLIKLARI YEREL İZLEME GRUBU KURULMASI PROJE RAPORU

Çağımız teknoloji çağı. Dünyamız, gelişen teknoloji ve dijitalleşmeyle birlikte, yeni bir döneme giriyor. Nesnelerin interneti, yapay zeka, akıllı sistemlerin hayatımıza girmesiyle, Sanayi 4.0 dönüşümü hızla başladı. Farklı teknolojilerin iç içe geçip kaynaşması ile fiziksel, dijital ve biyolojik alanlardaki müthiş etkileşimin sonucu olan Sanayi 4.0’ın yarattığı katma değerin tartışılmayacağı gibi, 4.0’ın oyuncuları olan sanayiciler de hızla […]

TABİD Ankara Sanayi 4.0 Hazırlıkları Yerel İzleme Grubu Kurulması Projesi – AR-GE ve İNOVASYON Raporu

1.   Giriş TÜBİTAK tarafından Ar-Ge; “insan, kültür ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcının arttırılması ve bu dağarcığın yeni uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmalar” olarak, inovasyon ise (yenilik)[1]; “işletme içi uygulamalarda, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir ürün (mal veya hizmet), veya süreç, yeni bir […]