Ankara Sanayi 4.0 Hazırlıkları Yerel İzleme Grubu Kurulması

Derneğimiz Teknoloji Araştırma-Geliştirme, Bilim ve İnovasyon Derneği TABİD Ekim 2016 yılından bu yana;  teknolojik gelişmelere, inovasyona duyarlı ve  ar-ge’yi önemseyen bir üye profili ile  faaliyetlerini sürdürmektedir.

TABİD ,  Ankara’daki  inovasyon ile ilgili temel aktörler olan  Teknokentler, KOBİ’ler ve ilgili diğer Sivil Toplum Kuruluşlarının katılımı ile , Ankara ili için sanayi 4.0 hazırlıkları ile ilgili, bölgesel ve sektörel potansiyelleri gözeterek hazırlıkların benimsenmesi  süreçlerini desteklemek üzere il bazında  bir platform kurulmasını amaçlamaktadır.

Bu amaçla modellenen “Ankara Sanayi 4.0 Hazırlıkları Yerel İzleme Grubu Kurulması” Projesi  T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığının Sivil Toplum Destek Programı kapsamında yürütülen  Yerel STK’lar Hibe Programı tarafından fonlanmaktadır. Projemize Ankara Sanayi Odası ASO, İç Anadolu Sanayici ve İş İnsanları  Dernekleri  Federasyonu İÇASİFED,  Ostim Sanayici ve İşadamları Derneği OSIAD ve Bilkent  Cyberpark iştirakçi olarak destek vermektedir. Ocak 2019’da başlayan projenin süresi bir yıldır.

Tüm iş çevrelerinde hakim olan ortak görüş; sanayi 4.0’a uyum ile ilgili  bir yol haritasının hazırlanması ve uygulanmasının  önümüzdeki 10 yılın temel önceliklerinden  biri olduğu yönündedir. Bu noktadan hareketle; TABID olarak  ilgili tüm aktörlerin katılımı ile  Sanayi 4.0’ın Ankara ekonomisine  sunacağı fırsatları analiz etmek,  Ankara’nın potansiyelini ortaya koymak ve öneriler geliştirmek  üzere çalışmalar başlatılmıştır. Proje ile    Ankara’daki  sivil toplum, üniversite ve kamu işbirliği ile “sanayi 4.0 “ hazırlıkları ile ilgili  demokratik bir izleme süreci geliştirmek ve bu yolla Ankara’daki sosyo-ekonomik  gelişmeye katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. Proje kapsamında Ankara’daki sektörlerin avantajlarını değerlendirmek , uyum sürecindeki ihtiyaçlarını tespit edebilmek ve ihtiyaçlarına yönelik düzenlemelerin yapılabilmesi, Ankara’daki KOBİ’lerin sanayi 4.0’ı tetikleyen teknolojileri izlemesi ve dönüşüm için yol haritalarını hazırlaması ve sürecin çözüm ortağı olacak yazılım sektörü ile  işbirliği içinde olması  için çalışmalar yapılacaktır.