ANKARA SANAYİ 4.0 HAZIRLIKLARI YEREL İZLEME GRUBU KURULMASI PROJE RAPORU

Çağımız teknoloji çağı.

Dünyamız, gelişen teknoloji ve dijitalleşmeyle birlikte, yeni bir döneme giriyor. Nesnelerin interneti, yapay zeka, akıllı sistemlerin hayatımıza girmesiyle, Sanayi 4.0 dönüşümü hızla başladı.

Farklı teknolojilerin iç içe geçip kaynaşması ile fiziksel, dijital ve biyolojik alanlardaki müthiş etkileşimin sonucu olan Sanayi 4.0’ın yarattığı katma değerin tartışılmayacağı gibi, 4.0’ın oyuncuları olan sanayiciler de hızla gerçekleşen bu dönüşümden geri kalmamalıdır. Ticaret ve ihracatın yeniden şekillendiği, robotik sistem uygulamalarıyla üretim sektöründeki verimlilik ve kalite hedeflerinin yükseldiği günümüzde, ülke olarak, küresel anlamda zorlaşan rekabet ve gittikçe artan teknolojik değişimlere uyum sağlamak zorundayız.

Teknoloji demek, gelecek demek. Geleceğe yön verebilmek ve bilginin gücüyle uluslararası arenada yerimizi alabilmek için Sanayi 4.0 çalışmalarına önem vermemiz gerekiyor. Ülkemizin refah seviyesinin yükselmesi ve ekonomik bağımsızlığını sağlayabilmesi için katma değeri yüksek yerli ve milli ürün üretmesi şart. Bu da teknoloji üreterek ve bunu doğru kullanarak olur.

Teknoloji, AR-GE, Bilim ve İnovasyon Derneği (TABİD) olarak; ülkemizin sanayi ve teknoloji alanlarında 2023 hedeflerine hızla ilerlemesine katkı sağlamayı amaçlamaktayız. “Milli Teknoloji” hamlesi kapsamında, Türkiye‘deki teknoloji, inovasyon, bilim ve AR-GE ile ilgili her türlü çalışma ve düzenlemenin içinde yer almayı kendimize görev edindik. Özellikle 4. Sanayi devriminin uygulanmasında ve dijitalleşmede, Türk sanayisini ileriye taşıyacak, katma değerli ürünler yaratma konusunda çıtayı sürekli yukarıya taşımayı hedefledik. Daha çok katma değerli projeler üretebilmek, sektöre ve ülkemize daha fayda sağlayabilmek için azimle çalışıyoruz.

Hayata geçirdiğimiz, “Ankara Sanayi 4.0 Hazırlıkları Yerel İzleme Grubu Oluşturulması” Projesi’ni AvrupaBirliği hibe desteği ile gerçekleştirdik. Ankara’da büyük ilgi çeken projemiz, önemli kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşları tarafından destek gördü. Ankara ekonomisinin Sanayi 4.0 ile oryantasyonu, öncelikli hedefi olarak gördük. Ankara’daki KOBİ’lerin, sanayi 4.0’ı takip etmesi, geçiş için yol haritaları hazırlanması ve geçiş sürecinde çözümün bir parçası olarak yazılım sektörü ile birlikte çalışmasına yönelik farkındalık yaratmayı istedik. Projemizle, Ankara bölgesindeki firmaların dijital dönüşümüne destek vermeyi ve Ankara’nın sosyo – ekonomik gelişimine katkıda bulunmayı amaçladık.

Ulusal çalışmalar ve politikalar paralelinde il potansiyelinin ve beklentilerinin araştırıldığı ve bir öneri paketinin geliştirildiği Sanayi 4.0 ile ilgili bu çalışma, yerelde bir ilktir. Başlattığımız Ankara Sanayi 4.0 Hazırlıkları İzleme grubumuzun, tüm Türkiye’de yaygınlaşarak fayda sağlaması ise en büyük temennimizdir.

 

Raporun Tamamı için Tıklayınız

İçişleri Bakanlığı Ankara Dernekler Müdürüne Proje Tanıtım Dosyası Takdim Edilmiştir.

İçişleri Bakanlığı Ankara Dernekler Müdürü Haluk Teber’e proje tanıtım dosyası takdim edilmiştir.

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri’ne Proje Dosyası Takdim Edilmiştir

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık’a Proje Dosyası Takdim Edilmiştir.

Kapanış Toplantısında Katılımcılara, Anket Düzenlenmiştir.

Kapanış toplantısında katılımcılarımıza, Menti üzerinden anket düzenlenmiştir. Anket raporuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Ankara Sanayi 4.0 Kapanış Anketi

İÇASİFED Başkanı Mehmet Akyürek’e Proje Dosyası Takdim Edilmiştir

İÇASİFED Başkanı Mehmet Akyürek’e Proje Dosyası Takdim Edilmiştir

OSİAD Yetkililerine Proje Dosyası Takdim Edilmiştir.

Osiad Eski Başkanı Ahmet Kurt ve Osiad Başkan Vekili Tayfun Angın’a proje bitiş dosyası takdim edilmiştir.

ASO Genel Sekreteri Yavuz Cabbar’a Proje Dosyası Takdim Edilmiştir.

ASO Genel Sekreteri Yavuz Cabbar’a Proje Dosyası Takdim Edilmiştir.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Arge Daire Başkanı’na proje dosyası takdim edilmiştir.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Arge Daire Başkanı Prof Dr. Fethi Açıkel’e proje bitiş dosyası takdim edilmiştir.

Haberleşme kümelenmesi Başkan vekiline proje dosyası takdim edilmiştir.

Haberleşme kümelenmesi Başkan vekili ve Tabid Başkan yrd Oğuz yılmaz’a proje bitiş dosyası takdim edilmiştir.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir’e Proje dosyası takdim edilmiştir.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir’e Proje bitiş dosyası takdim edilmiştir.