Bilkent Cyberpark

Bilkent Cyberpark’ın amacı, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin diğer ileri teknolojilerle birleştiği uluslararası alanda öncü Ar- Ge çalışmalarının yapıldığı,  ülkenin bilimsel ve teknolojik kalkınmasına katkıda bulunan bir merkez olmaktır.

Bilkent Cyberpark’ın hedefleri:

  • İleri teknoloji ve yazılım geliştirme alanında faaliyet gösteren firma ve kuruluşlara etkin teknopark hizmetleri sunmak
  • İleri teknoloji üretme potansiyeli olan yeni şirketlerin kurulmasını ve mevcut şirketlerin büyümesini teşvik etmek
  • İleri teknoloji alanında çalışan yerli ve uluslararası şirketleri bir araya getirerek aralarında üniversitelerle ve diğer kamu kuruluşlarıyla sinerji yaratmalarını sağlayan mekanizmalar kurmak
  • İleri teknoloji ürünlerinin yurtdışına pazarlanması ve bu alanda yabancı sermayenin ülkemize çekilmesine katkıda bulunmak

http://www.cyberpark.com.tr