Endüstri 4.0 Hakkında | Faruk İnaltekin – Bilkent CYBERPARK Genel Müdürü

18.yüzyılda gerçekleşen Birinci Sanayi Devrimi’nin buhar gücüne dayalı üretim sisteminden sonra, İkinci Sanayi Devrimi’nde elektriğin kullanımıyla birlikte, sanayi fikri hız kazanmaya başladı. Bu fikirlerin ardından bilişim ve teknolojinin hayatımıza girmesiyle Üçüncü Sanayi Devrimi’ni deneyimledik. Her yüz yılda bir gelişerek devam eden sanayi devrimleri bu kez bilgi teknolojilerindeki değişimler sayesinde neredeyse 40 yıl içerisinde hız kesmeden bir diğerini doğurdu: Dördüncü Sanayi Devrimi’ni. Diğer sanayi devrimlerinden farklı olarak alışılagelmiş sermaye odaklı gücün azaldığı; yerine büyük verilerin hızlıca işlendiği, bulut teknolojileri, yapay zeka, nesnelerin interneti, artırılmış gerçeklik, dijital sanayileşme, akıllı robot ve makineler, siber güvenlik ve internet protokol sürümü gibi anahtar kelimelerim devreye girdiği, insan faktörünün anlık iş gücünün azaldığı bu bu devrim, artık Endüstri 4.0 adıyla hayatımızda yer alıyor. Bilgiye erişimin çok hızlı olduğu bu dönemde, Dördüncü Sanayi Devrimi 40 yıllık bir zaman diliminde oluşmuşken bir sonraki sanayi devrimin bu süreden bile kısa olacağı aşikardır. Değişimin kaçınılmaz olduğu bu süreçte, şüphesiz ki hayatımızın birçok alanında değişiklikler olacaktır.

İlk kez Almanya Hannover’de CEBIT Fuar’ında 2011 yılında kullanılmasından bu yana, Endüstri 4.0 konusu, teknoloji firmalarının teknoloji arz eden taraf olması nedeniyle teknoparklarda sıkça kullanılıyor. Bu nedenle, teknoparklar olarak firmaların olgunluk seviyelerini artırmak için Dördüncü Sanayi Devrimi’nin fırsatlarını kullanma yolunda adımlar atıyoruz. Bu fırsatlar, endüstri alanını mükemmelleştirmeye başladı ve sadece teknik evrimi değil, aynı zamanda yeni kaynaklar ortaya koyarak ve yeni teknik araçlar yaratarak da mükemmelleşmiş endüstriyi bize sunuyor. Bu bağlamda, teknoparkların da konuyu ele alırken oldukça geniş çerçeveden bakması ve yeni teknolojileri üretmede istekli olmaları, Türkiye’nin Endüstri 4.0 sürecine dahil olmasını hızlandıracaktır.  Ülkemizde Endüstri 4.0 kavramının yerleşmesi ve konuşulması daha sadece 7-8 yılı almışken konu üzerine farkındalığın arttığını da söylemem yanlış olmaz.

Değişim ve dönüşümün, Endüstri 4.0 alanında daha hızlı yakalanabilmesi için teknoparkların yanısıra, konuyla ilgilenen kamu kuruluşlarının, sanayi kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin ve sanayi bölgelerinin de iş birliği içerisinde çalışması önem arz etmektedir. Bu denklem doğru kurulduğu takdirde, odaklanılan dijital dönüşüme ve Endüstri 4.0’a önemli katkılar sağlayacaktır.

Bahsettiğim değişim ve dönüşüm sürecinde, önemli rol oynayan şehirler arasında Ankara baş sıralarda gelmektedir. 19 üniversitesi, 7 aktif teknoparkı, Ar-Ge Merkezleri, Araştırma Altyapıları ile oldukça ciddi boyutta teknoloji üreten şehir statüsündedir. Üniversitelerin sayısı ve kamu kurumlarına yakın olmanın verdiği kazanç sayesinde, hem nitelikli insan kaynağı açısından potansiyeli yüksek hem de güçlü teknoloji altyapısı ile Ankara’nın imkanları çok fazladır.

Endüstri 4.0’ın ekonomide aktif rol oynaması için nitelikli çözümlerin üretilebilmesi, dış kaynaklara bağımlılığı ve bilgi akışının ülke dışına çıkmasını büyük ölçüde azaltacaktır. Türkiye’nin içinde olduğumuz endüstri devrimini en verimli şekilde yaşaması ve yenilikleri yakından takip ederek güçlenmesi, riskleri mümkün olduğunca faydaya dönüştürerek çalışmalarını devam ettirmesiyle mümkün olacaktır.

Yaşanılan endüstriyel dönüşümde makinelerin insanların yapacağı işin yerini alacağı düşünülse de makineler aslında insanların mesleki rolünü değiştirmiştir. Bu nedenle, sadece yenilikle beraber gelecek olan farklılıklara uyum sağlamak yetmez, yeni oluşan sektörlere de nitelikli ve donanımlı eleman yetiştirmek üzere eğitim konusunun da dikkatlice ele alınması gerekmektedir.

Türkiye’nin sanayi dönüşümünde yüksek teknolojili ürünlerin üretimi ve kullanımı, sadece sanayi sektöründe bulunan firmaların üretim artışını değil, aynı zamanda ülke gelir düzeyinde de artışlar sağlayacaktır. Yeni teknolojik dönüşümün en verimli şekilde gerçekleşmesi için Bilkent CYBERPARK olarak bünyemizde faaliyet gösteren 250 Ar-Ge firmasıyla birlikte destek vermeye devam edeceğiz.

Faruk İnaltekin

Bilkent CYBERPARK Genel Müdürü

 

 

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir