ANKARA SANAYİ 4.0 HAZIRLIKLARI YEREL İZLEME GRUBU KURULMASI PROJESİ

AÇILIŞ TOPLANTISI

25 Ocak 2019, Ankara

Proje iştirakçileri, Avrupa Birliği Başkanlığı temsilcileri, sektörel paydaşlar ve basın temsilcilerinin katıldığı toplantıya ev sahipliği yapan ASO’nun Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Seyit Ardıç; “bu projenin ülke  orta ve yüksek sanayi ürünlerinde ülkemizin bir tasarım ve üretim üssü olması yolunda sanayide teknolojik dönüşümün gerçekleştirilmesine katkı sağlayacağına inandıklarını ve proje iştirakçisi olarak tam destek vereceklerini” ifade etti.

TABİD Başkanı Sn. Nuray Başar; “dünya genelinde  teknoloji ve dijitalleşme ile birlikte yeni bir üretim dönemine girildiğini, nesnelerin interneti, yapay zeka, akıllı sistemlerin hayatımıza girmesiyle sanayi 4.0 dönüşümünün  hızla başladığını, digitalleşmenin gerisinde kalmamamız gerektiğini, Dernek olarak bu  projenin, çok güzel sonuçlar vereceğine yürekten inandıklarını” vurguladı. Bu proje ile yerelde başlatılan hareketle kurulacak  Ankara Sanayi 4.0 Hazırlıkları Yerel  İzleme Grubu uygulamasının  tüm Türkiye’de yaygınlaşarak fayda sağlaması  temennisinde bulundu.

Mali İşbirliği ve Proje Uygulama  Genel Müdürü  Sn. Bülent ÖZCAN, “ Bu projenin Yerel STK’lar Hibe Programı kapsamında 500’e yakın başvuru içerisinde finanse edilen 38 projeden bir tanesi olduğunu; müzakere sürecindeki 35 fasıldan biri olan Bilim ve Araştırma faslının altında bulunan inovasyon ile ilgili olarak inovasyon alt yapısını güçlendirecek her adım, bu bağlamda oluşturulmuş her network her çalışma bu sürece de katkı vereceğini, bu projenin de bu sürece hizmet eden sonuçları olacağını . AB Başkanlığı olarak her tür katkıyı vermeye çalışacaklarını ifade etti  ve  Proje açısından başarılı keyifli bir uygulama dönemi diledi.

Proje Koordinatörü Sn. Hikmet Barutcu; projenin  dernek kapasitesini geliştirmeye ve Ankara’nın’nın sosyo-ekonomik gelişimine katkıları açısından amaçları, planlanan faaliyetler, birlikte yol alınacak paydaşlar ve iştirakçilerden beklentiler konusunda ayrıntılı bir sunum yaptı ve projeyi genel hatları ile tanıttı.

İç Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Federasyonu ICASIFED Başkanı Sn. Mehmet Akyürek; sanayi 4.0’ ın önemine değindi, bölgesel federasyon olarak 12 derneği kapsadıklarını ve destek vermeye hazır olduklarını belirtti, başarılar diledi.

Ostim Sanayici ve İşadamları Derneği  Başkanı Sn. Ahmet Kurt;  OSİAD’ın  bu projeye inanan ve isteyerek destek veren kurumlardan bir tanesi olduğunu, Ostim bölgesinin sanayi kapasitesi olarak Ankara açısından çok  önemli olduğunu, bu projeye iştirakçi  olmaktan öte ciddi anlamda katkı vermek istediklerini, OSIAD’ın  sanayi 4.0 ile ilgili var olan düşünce ve  beklentilerinin  projenin bir parçası olması için çaba sarf edeceğini, OSİAD olarak endüstri 4.0’ın ciddi anlamda önemli olduğunu ve toplumun her kesiminde mutlaka anlaşılması gerektiğini düşündüklerini ifade etti.

Bilkent Cyberpark Genel Müdürü Sn. Faruk İnaltekin; Ankara’da 6 aktif teknopark ve 1400 ar-ge firmasının bulunduğuna dikkat çekerek Ankara’nın sanayi 4.0 konusunda doğru bir başlangıç noktası olduğunu, Bilkent Cyberpark’da 250 yüksek teknolojı firmasının bulunduğunu, proje çıktılarının kendileri için çok faydalı olacağını, hedeflenen  izleme grubunun kurularak çıktıklarının ilgili paydaşlar tarafından, kanun yapıcılar tarafından da kullanılmasını diledi.

Girişimci İş Kadınları Derneği ANGIKAD  Başkanı Sn. Aysu Yavuz;  sanayi 4.0 hamlesinin kaçırılmaması gereken bir tren olduğunu ve bunun için daha hızlı hareket edilmesi  gerektiğini,  bu anlamada da Projeyi çok değerli bulduğunu ifade etti.

ASO Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Yusuf İnce; güzel bir konu seçilmiş ve güzel bir  proje oluşturulmuş olduğunun altını çizdi.

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi Genel Koordinatörü Sn.Cenk Özen: Sanayi 4.0 hazırlıkları açısından  bu projenin çok önemli olduğunu, sanayiciler ile  bilişim sektörü arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve siber güvenlik ayağının da ele alınacak olmasını çok doğru olarak gördüğünü ifade etti.

TBD Üyesi ve Hacettepe Üniversitesi Mezunlar Derneği Başkanı Sn. İlker Tabak; 20 yıl önce ortaya koydukları “bilişimsizlik maliyeti” kavramına değinerek,bu projenin önemli bir eksikliğin giderilmesine katkıda bulunacağını düşündüğünü, her şeyin odağında insan olmasından hareketle mezunlar dernekleri ile de proje kapsamında ilişki kurulmasında fayda olacağını vurguladı.

TTGV Koordinatörü Sn.Serdar Gökpınar; bu proje konusunun seçiminde Ankara’nın doğru bir adres olduğunu, çünkü teknoloji geliştirme için gereken sabrın gösterildiği bir şehir olduğunu, sanayi 4.0 konusunda yaptıkları ciddi çalışmlardan dolayı katkı vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Ostim Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi  Küme Koordinatörü Sn.Mehmet Fazıl Sözen; 178 üyeleri olduğunu, katkı vermek istediklerini, üzerinde çalıştıkları 5G ile bu projeyi senkron edebileceklerini ifade etti.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir;  video mesajında “firmaların digital hazırlık seviyelerinin belirlendiği bir cetvelin oluşturulmasını ve firmaların kendi kendilerini değerlendirebilmelerine imkan sağlanmasının büyük kolaylık sağlayacağına, bunun projede yapılacak olmasının önemine” vurgu yapmıştır .