ANKARA SANAYİ 4.0 HAZIRLIKLARI “MEVCUT DURUM, EĞİLİM, BEKLENTİ VE ÖNERİLER”
YEREL İZLEME GRUBU KURULMASI PROJESİ KİTAPÇIĞI

Ayrıntılı İncele

Ankara Sanayi 4.0 Hazırlıkları Yerel İzleme Grubu Kurulması projemizin açılış toplantısını
Ankara Sanayi Odası’nda gerçekleştirdik.

Ayrıntılı İncele

KAPANIŞ TOPLANTISI CANLI YAYINI

Ankara Sanayi 4.0 Anketi

Bu anket ile üye firmalarınızın sanayi 4.0 eğilimlerini tespit etmek ve firmalar için bir yol haritası hazırlanması amacı ile Firma bazında yapılacak çalışmalara destek olmak arzusundayız.

Ankara Sanayi 4.0 Hazırlıkları Yerel İzleme Grubu Kurulması Projesi

TABİD , Ankara’daki inovasyon ile ilgili temel aktörler olan Teknokentler, KOBİ’ler ve ilgili diğer Sivil Toplum Kuruluşlarının katılımı ile , Ankara ili için sanayi 4.0 hazırlıkları ile ilgili, bölgesel ve sektörel potansiyelleri gözeterek hazırlıkların benimsenmesi süreçlerini desteklemek üzere il bazında bir platform kurulmasını amaçlamaktadır.

Bu amaçla modellenen “Ankara Sanayi 4.0 Hazırlıkları Yerel İzleme Grubu Kurulması” Projesi T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığının Sivil Toplum Destek Programı kapsamında yürütülen Yerel STK’lar Hibe Programı tarafından fonlanmaktadır. Projemize Ankara Sanayi Odası ASO, İç Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu İÇASİFED, Ostim Sanayici ve İşadamları Derneği OSIAD ve Bilkent Cyberpark iştirakçi olarak destek vermektedir. Ocak 2019’da başlayan projenin süresi bir yıldır.

Ankara Sanayi 4.0 Hazırlıkları Yerel İzleme Grubu Kurulması projesi hakkında daha fazla bilgi için Hakkında bölümünü ziyaret edin.

YAZILAR

Faaliyetler / Blog / Yayınlar

IoT, Endüstri 4.0, Siber Güvenlik

/
Son 200 yıla damga vuran sanayi devrimleri, iş yapış şekillerini…

SANAYİ ŞEHRİ ANKARA ve SAYISAL DÖNÜŞÜM

/
Ankara Türkiye’nin başkenti. Genellikle siyaset…

Foto Galeri

| © Telif Hakkı - Ankarasanayi40.org Bu web sitesi Avrupa Birliği’nin yardımıyla hazırlanmıştır. Bu web sitesinin içeriğinden yalnızca sorumlu olup, herhangi bir şekilde AB’nin, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve T.C. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığının görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz